MÁY SKYLINE VMAC NGHÊNH ĐÓN NHỮNG KHÁCH HÀNG ĐẦU TIÊN Ở SVĐ PHÚ THỌ TRƯỚC GIỜ BÓNG LĂN